הודעות ועדכונים

הרשמה לרשימת התפוצה

חברי האגודה מתבקשים להירשם לרשימת התפוצה. הודעות על אירועי האגודה, כנסים, ימי עיון וכיוצא באלה נשלחות באמצעות הרשימה בלבד.
טופס רישום נמצא למטה, מתחת לרשימה "מידע שימושי".


כנסים עתידיים

באתר ניתן למצוא הודעות על כנסים, ימי עיון וסמינרים בתחום משפט העבודה, הביטחון הסוציאלי ותחומים קרובים.

לפרטים מלאים


הצטרפות לאגודה

משפטנים העוסקים בתחומי העבודה ו/או הבטחון הסוציאלי ומעוניינים להצטרף לאגודה מוזמנים למלא את טופס הרישום.

להורדת טופס הרישום


הרשמה לרשימת התפוצה

חברי האגודה מתבקשים להירשם לרשימת התפוצה. הודעות על אירועי האגודה, כנסים, ימי עיון וכיוצא באלה נשלחות באמצעות הרשימה בלבד.
טופס רישום נמצא למטה, מתחת לרשימה "מידע שימושי".


כנסים עתידיים

באתר ניתן למצוא הודעות על כנסים, ימי עיון וסמינרים בתחום משפט העבודה, הביטחון הסוציאלי ותחומים קרובים.

לפרטים מלאים


הצטרפות לאגודה

משפטנים העוסקים בתחומי העבודה ו/או הבטחון הסוציאלי ומעוניינים להצטרף לאגודה מוזמנים למלא את טופס הרישום.

להורדת טופס הרישום


הרשמה לרשימת התפוצה

חברי האגודה מתבקשים להירשם לרשימת התפוצה. הודעות על אירועי האגודה, כנסים, ימי עיון וכיוצא באלה נשלחות באמצעות הרשימה בלבד.
טופס רישום נמצא למטה, מתחת לרשימה "מידע שימושי".


כנסים עתידיים

באתר ניתן למצוא הודעות על כנסים, ימי עיון וסמינרים בתחום משפט העבודה, הביטחון הסוציאלי ותחומים קרובים.

לפרטים מלאים


הצטרפות לאגודה

משפטנים העוסקים בתחומי העבודה ו/או הבטחון הסוציאלי ומעוניינים להצטרף לאגודה מוזמנים למלא את טופס הרישום.

להורדת טופס הרישום


הרשמה לרשימת התפוצה

חברי האגודה מתבקשים להירשם לרשימת התפוצה. הודעות על אירועי האגודה, כנסים, ימי עיון וכיוצא באלה נשלחות באמצעות הרשימה בלבד.
טופס רישום נמצא למטה, מתחת לרשימה "מידע שימושי".


כנסים עתידיים

באתר ניתן למצוא הודעות על כנסים, ימי עיון וסמינרים בתחום משפט העבודה, הביטחון הסוציאלי ותחומים קרובים.

לפרטים מלאים


הצטרפות לאגודה

משפטנים העוסקים בתחומי העבודה ו/או הבטחון הסוציאלי ומעוניינים להצטרף לאגודה מוזמנים למלא את טופס הרישום.

להורדת טופס הרישום


הרשמה לרשימת התפוצה

חברי האגודה מתבקשים להירשם לרשימת התפוצה. הודעות על אירועי האגודה, כנסים, ימי עיון וכיוצא באלה נשלחות באמצעות הרשימה בלבד.
טופס רישום נמצא למטה, מתחת לרשימה "מידע שימושי".


כנסים עתידיים

באתר ניתן למצוא הודעות על כנסים, ימי עיון וסמינרים בתחום משפט העבודה, הביטחון הסוציאלי ותחומים קרובים.

לפרטים מלאים


הצטרפות לאגודה

משפטנים העוסקים בתחומי העבודה ו/או הבטחון הסוציאלי ומעוניינים להצטרף לאגודה מוזמנים למלא את טופס הרישום.

להורדת טופס הרישום


הרשמה לרשימת התפוצה

חברי האגודה מתבקשים להירשם לרשימת התפוצה. הודעות על אירועי האגודה, כנסים, ימי עיון וכיוצא באלה נשלחות באמצעות הרשימה בלבד.
טופס רישום נמצא למטה, מתחת לרשימה "מידע שימושי".


כנסים עתידיים

באתר ניתן למצוא הודעות על כנסים, ימי עיון וסמינרים בתחום משפט העבודה, הביטחון הסוציאלי ותחומים קרובים.

לפרטים מלאים


הצטרפות לאגודה

משפטנים העוסקים בתחומי העבודה ו/או הבטחון הסוציאלי ומעוניינים להצטרף לאגודה מוזמנים למלא את טופס הרישום.

להורדת טופס הרישום


הרשמה לרשימת התפוצה

חברי האגודה מתבקשים להירשם לרשימת התפוצה. הודעות על אירועי האגודה, כנסים, ימי עיון וכיוצא באלה נשלחות באמצעות הרשימה בלבד.
טופס רישום נמצא למטה, מתחת לרשימה "מידע שימושי".


כנסים עתידיים

באתר ניתן למצוא הודעות על כנסים, ימי עיון וסמינרים בתחום משפט העבודה, הביטחון הסוציאלי ותחומים קרובים.

לפרטים מלאים


הצטרפות לאגודה

משפטנים העוסקים בתחומי העבודה ו/או הבטחון הסוציאלי ומעוניינים להצטרף לאגודה מוזמנים למלא את טופס הרישום.

להורדת טופס הרישום


הרשמה לרשימת התפוצה

חברי האגודה מתבקשים להירשם לרשימת התפוצה. הודעות על אירועי האגודה, כנסים, ימי עיון וכיוצא באלה נשלחות באמצעות הרשימה בלבד.
טופס רישום נמצא למטה, מתחת לרשימה "מידע שימושי".


כנסים עתידיים

באתר ניתן למצוא הודעות על כנסים, ימי עיון וסמינרים בתחום משפט העבודה, הביטחון הסוציאלי ותחומים קרובים.

לפרטים מלאים


הצטרפות לאגודה

משפטנים העוסקים בתחומי העבודה ו/או הבטחון הסוציאלי ומעוניינים להצטרף לאגודה מוזמנים למלא את טופס הרישום.

להורדת טופס הרישום


הרשמה לרשימת התפוצה

חברי האגודה מתבקשים להירשם לרשימת התפוצה. הודעות על אירועי האגודה, כנסים, ימי עיון וכיוצא באלה נשלחות באמצעות הרשימה בלבד.
טופס רישום נמצא למטה, מתחת לרשימה "מידע שימושי".


כנסים עתידיים

באתר ניתן למצוא הודעות על כנסים, ימי עיון וסמינרים בתחום משפט העבודה, הביטחון הסוציאלי ותחומים קרובים.

לפרטים מלאים


הצטרפות לאגודה

משפטנים העוסקים בתחומי העבודה ו/או הבטחון הסוציאלי ומעוניינים להצטרף לאגודה מוזמנים למלא את טופס הרישום.

להורדת טופס הרישום


הרשמה לרשימת התפוצה

חברי האגודה מתבקשים להירשם לרשימת התפוצה. הודעות על אירועי האגודה, כנסים, ימי עיון וכיוצא באלה נשלחות באמצעות הרשימה בלבד.
טופס רישום נמצא למטה, מתחת לרשימה "מידע שימושי".


כנסים עתידיים

באתר ניתן למצוא הודעות על כנסים, ימי עיון וסמינרים בתחום משפט העבודה, הביטחון הסוציאלי ותחומים קרובים.

לפרטים מלאים


הצטרפות לאגודה

משפטנים העוסקים בתחומי העבודה ו/או הבטחון הסוציאלי ומעוניינים להצטרף לאגודה מוזמנים למלא את טופס הרישום.

להורדת טופס הרישום


הרשמה לרשימת התפוצה

חברי האגודה מתבקשים להירשם לרשימת התפוצה. הודעות על אירועי האגודה, כנסים, ימי עיון וכיוצא באלה נשלחות באמצעות הרשימה בלבד.
טופס רישום נמצא למטה, מתחת לרשימה "מידע שימושי".


כנסים עתידיים

באתר ניתן למצוא הודעות על כנסים, ימי עיון וסמינרים בתחום משפט העבודה, הביטחון הסוציאלי ותחומים קרובים.

לפרטים מלאים


הצטרפות לאגודה

משפטנים העוסקים בתחומי העבודה ו/או הבטחון הסוציאלי ומעוניינים להצטרף לאגודה מוזמנים למלא את טופס הרישום.

להורדת טופס הרישום


הרשמה לרשימת התפוצה

חברי האגודה מתבקשים להירשם לרשימת התפוצה. הודעות על אירועי האגודה, כנסים, ימי עיון וכיוצא באלה נשלחות באמצעות הרשימה בלבד.
טופס רישום נמצא למטה, מתחת לרשימה "מידע שימושי".


כנסים עתידיים

באתר ניתן למצוא הודעות על כנסים, ימי עיון וסמינרים בתחום משפט העבודה, הביטחון הסוציאלי ותחומים קרובים.

לפרטים מלאים


הצטרפות לאגודה

משפטנים העוסקים בתחומי העבודה ו/או הבטחון הסוציאלי ומעוניינים להצטרף לאגודה מוזמנים למלא את טופס הרישום.

להורדת טופס הרישום


הרשמה לרשימת התפוצה

חברי האגודה מתבקשים להירשם לרשימת התפוצה. הודעות על אירועי האגודה, כנסים, ימי עיון וכיוצא באלה נשלחות באמצעות הרשימה בלבד.
טופס רישום נמצא למטה, מתחת לרשימה "מידע שימושי".


כנסים עתידיים

באתר ניתן למצוא הודעות על כנסים, ימי עיון וסמינרים בתחום משפט העבודה, הביטחון הסוציאלי ותחומים קרובים.

לפרטים מלאים


הצטרפות לאגודה

משפטנים העוסקים בתחומי העבודה ו/או הבטחון הסוציאלי ומעוניינים להצטרף לאגודה מוזמנים למלא את טופס הרישום.

להורדת טופס הרישום


הרשמה לרשימת התפוצה

חברי האגודה מתבקשים להירשם לרשימת התפוצה. הודעות על אירועי האגודה, כנסים, ימי עיון וכיוצא באלה נשלחות באמצעות הרשימה בלבד.
טופס רישום נמצא למטה, מתחת לרשימה "מידע שימושי".


כנסים עתידיים

באתר ניתן למצוא הודעות על כנסים, ימי עיון וסמינרים בתחום משפט העבודה, הביטחון הסוציאלי ותחומים קרובים.

לפרטים מלאים


הצטרפות לאגודה

משפטנים העוסקים בתחומי העבודה ו/או הבטחון הסוציאלי ומעוניינים להצטרף לאגודה מוזמנים למלא את טופס הרישום.

להורדת טופס הרישום


הרשמה לרשימת התפוצה

חברי האגודה מתבקשים להירשם לרשימת התפוצה. הודעות על אירועי האגודה, כנסים, ימי עיון וכיוצא באלה נשלחות באמצעות הרשימה בלבד.
טופס רישום נמצא למטה, מתחת לרשימה "מידע שימושי".


כנסים עתידיים

באתר ניתן למצוא הודעות על כנסים, ימי עיון וסמינרים בתחום משפט העבודה, הביטחון הסוציאלי ותחומים קרובים.

לפרטים מלאים


הצטרפות לאגודה

משפטנים העוסקים בתחומי העבודה ו/או הבטחון הסוציאלי ומעוניינים להצטרף לאגודה מוזמנים למלא את טופס הרישום.

להורדת טופס הרישום


הרשמה לרשימת התפוצה

חברי האגודה מתבקשים להירשם לרשימת התפוצה. הודעות על אירועי האגודה, כנסים, ימי עיון וכיוצא באלה נשלחות באמצעות הרשימה בלבד.
טופס רישום נמצא למטה, מתחת לרשימה "מידע שימושי".


כנסים עתידיים

באתר ניתן למצוא הודעות על כנסים, ימי עיון וסמינרים בתחום משפט העבודה, הביטחון הסוציאלי ותחומים קרובים.

לפרטים מלאים


הצטרפות לאגודה

משפטנים העוסקים בתחומי העבודה ו/או הבטחון הסוציאלי ומעוניינים להצטרף לאגודה מוזמנים למלא את טופס הרישום.

להורדת טופס הרישום


shnaton

הרשמה לקבלת עדכונים

הצטרפו לרשימת התפוצה שלנו וקבלו עדכונים מעת לעת (אחת לחודש חודשיים)

שם:
אי-מייל:
קוד אבטחה
לחץ לטעינת תרגיל חדש
ראשי אירועים וכנסים אירועי האגודה בעבר

אירועי האגודה בעבר

בימים 15-17 במרץ 2018 התקיים הכנס השנתי של האגודה. 
לתכנית המקצועית לחצו כאן
______________

ביום 12.12.2017 התקיים 
יום עיון של האגודה, במסגרתו עם הוענקו פרסים לעבודות שזכו בתחרות פרס גולדברג, כפי שפורטו בנימוקי הוועדה:   

1. עבודתם של עמי פרנקל ולירון בק - פיטורים מסיבה מנומקת;
4. עבודתה של עדי שדה - הורות פעילה לגברים - תפקידו של המשפט; (יועלה לאתר בקרוב)
5. עבודתה של שירי שלו - "עבודה ערבית" - מנגנון תשלום השכר לעובדים פלסטינים המועסקים במדינת ישראל

______________


בימים 23-25 במרץ 2017 התקיים הכנס השנתי של האגודה. 

לתכנית המקצועית לחצו כאן

לעיונכם המצגת של פרופ' גיא דוידוב בנושא "התעמרות בעבודה: האפשרות לפיתוח הגנות בפסיקה".  
______________


ביום 13.12.2016 התקיים יום עיון של האגודה שהוקדש לצאתו לאור של ספר סטיב אדלר
לצפייה בדברים שנשא השופט (בדימוס) סטיב אדלר, לחצו כאן

ביום העיון גם הוענקו פרסים לעבודות שזכו בתחרות פרס גולדברג לשנת 2016, כפי שפורטו בנימוקי הוועדה:

עבודתו של גלי רכבי "הסכמי דורות בישראל" אשר נכתבה במסגרת קורס באוניברסיטת חיפה, בהנחיית ד"ר טלי קריסטל. 
עבודתה של אמי וולף "פגיעות עבודה – בין קשר סיבתי משפטי לקשר סיבתי רפואי". העבודה נכתבה במסגרת סמינריון באוניברסיטת בר-אילן בהנחיית ד"ר שירי רגב-מסלם. 
עבודתה של גלית פרנק "זכויות עובדים בהליך הקפאת הליכים" נכתבה במסגרת סמינריון באוניברסיטה העברית בהנחיית ד"ר אייל גבע.
עבודתה של עדי עמיתי "הצקה והתעמרות במקום העבודה" נכתבה במסגרת סמינריון באוניברסיטה העברית בהנחיית פרופ' גיא דוידוב. 

______________


ביום 12.7.2016 בשעה 16:00 התקיים יום עיון של האגודה

בנושא: אחריות משפטית וחברתית של תאגיד, נושאי משרה, דירקטורים 
ובעלי מניות בחדלות פרעון.  
 

______________

בימים 17-19 במרץ 2016 התקיים הכנס השנתי של האגודה. 
לתכנית המקצועית לחצו כאן
______________

ביום 21.1.2016 התקיים מושב החורף של האגודה בנושא עם הפנים לעתיד: הרפורמות בעולם הפנסיה ויחסי עבודה. 
למצגת של עו"ד רונן סולומון לחצו כאן
למצגת של עו"ד רחל הררי-ליפשיץ לחצו כאן.  

במסגרת המושב גם הוענקו פרסים לעבודות שזכו בתחרות פרס גולדברג לשנת 2015, כפי שפורטו בנימוקי הוועדה:

עבודתו של אלי פוליאקוב שנכתבה במסגרת לימודיו לתואר שני בלימודי זקנה באוניברסיטת חיפה, בהנחיית פרופ' ישראל דורון: "'ממשיכות לעבוד מעבר לגיל הפרישה': על משמעות ההחלטה להמשיך לעבוד מעבר לגיל הפרישה בקרב מטפלות סיעודיות בזקנים בעמותת מטב".

מאמרם של עו"ד אמיר בשה ועו"ד ד"ר מורן סבוראי "דמוקרטיה ארגונית" אשר עתיד להתפרסם בספר שטרסברג כהן.

מאמרה של עו"ד סימה קרמר, אשר מבוסס על חלק מעבודת הדוקטורט שלה בפקולטה למשפטים באוניברסיטה העברית בהנחיית פרופ' אלון הראל ופרופ' יובל פלדמן:
How Does Labour and Employment Law Protect Employees from One Another?


עבודתה של איילת דהאן מהאוניברסיטה העברית: "אם ואילו זכויות עבודה יש לתת למתלמדים". העבודה נכתבה בהנחייתה של ד"ר חני אופק, והוגשה בסמינר "הגנה חוקתית על זכויות עובדים".

 
______________

ביום 7.7.2015 התקיים יום עיון לזכרו של עו"ד גדעון הולין בנושא: הרהורים וערעורים על הנחות יסוד של משפט העבודה.
______________בימים 19-21 במרץ 2015, התקיים הכנס השנתי של האגודה. 
לתכנית המקצועית, לחצו כאן

______________


ביום 29.12.2014 התקיים מושב החורף של האגודה, בנושא "אין לך אדם שאין לו שעה: שעות עבודה ומנוחה - מציאות, אתגרים ופתרונות חדשים?" 
 
במסגרת המושב גם הוענקו פרסים לעבודות שזכו בתחרות פרס גולדברג לשנת 2014, כפי שפורטו בנימוקי הוועדה:
עבודתה של הדס יוגב: התארגנות עובדים בארגון דל משאבים;
מאמרם של עו"ד ערן גולן ועו"ד יעל פליטמן: תובענות ייצוגיות ומשפט העבודה הקיבוצי - הטוב, הרע והמכוער;
ועבודתו של שי מויאל: כיצד המשפט מתייחס לתופעת התנכלויות לעובדים? מהו הדין הראוי לתופעה? 

______________

ביום 14.7.2014 התקיים מושב הקיץ של האגודה, בנושא 
"דיני עבודה והגבלים עסקיים - הילכו שניהם יחדיו בלתי אם נועדו". 


______________

בימים 28 במרץ - 29 במרץ 2014 נערך הכנס השנתי של האגודה. לתכנית המקצועית של הכנס, לחצו 
כאן.   
 
______________

ביום 9.1.2014, התקיים יום עיון מיוחד של האגודה, לרגל פרישתה של נשיאת בית הדין הארצי לעבודה, השופטת נילי ארד. נושא יום העיון היה תחרות בין ארגוני עובדים. במסגרת יום העיון, חולקו גם הפרסים בתחרות פרס גולדברג לשנת 2013, לעבודותיהן של שירה סולומון ויעל קריב, כמפורט בנימוקי ועדת הפרסים.   
 
______________

ביום 14/7/2013 נערך יום עיון בנושא 
הסדרי העסקה מורכבים - התמודדות מחיי היומיום.
______________

הכנס השנתי של האגודה לשנת 2013 נערך בימים 14.3.2013 עד 16.3.2013. להלן הקישור 
לתכנית המקצועית.    
______________

ביום 26.12.2012 התקיים יום עיון בנושא תובענות ייצוגיות, ובו גם חולקו הפרסים בתחרות פרס גולדברג 2012, לעבודותיהם של ד"ר טל גולן ושל ניר סבתו, כמפורט בנימוקי וועדת הפרסים.   
______________


ביום 10.7.2012 התקיים יום עיון לרגל סיום שנת המשפט, נושא "חובת הגילוי בעידן של תמורות ביחסי עבודה". 
ניתן לעיין בתכנית יום העיון, וכן במצגת של ד"ר עינת אלבין ובמצגת של עו"ד תמר גולן אשר הוצגו במסגרת יום העיון. 
______________


בימים 22 במרץ - 24 במרץ 2012, נערך הכנס השנתי של האגודה. לתכנית המקצועית של הכנס, לחצו כאן

______________

ביום שני, 19.12.2011, התקיים יום עיון של האגודה, בנושא "התפטרות קולקטיבית בסכסוך קיבוצי: התפטרות אישית או שביתה". באותו יום גם חולקו הפרסים לזוכים בתחרות פרס גולדברג לשנת 2011 לעבודות בתחום משפט העבודה והביטחון הסוציאלי.
________________

ביום 13.7.2011 נערך יום עיון של האגודה, בנושא "מעבר לאיסקוב - פרטיות ויחסי עבודה בעידן הטכנולוגי"

________________ 

הכנס השנתי של האגודה למשפט העבודה נערך בימים 31 במרץ - 2 באפריל 2011 במלון הרודס באילת.
לתוכנית הכנס.
________________


כנס בינלאומי לכבוד הנשיא אדלר, לרגל פרישתו, התקיים ביום חמישי, 6 בינואר 2011, באוניברסיטה העברית בירושלים. הכנס נערך באנגלית, ואורגן בשיתוף פעולה עם האגודה למשפט העבודה ועם קרן פרידריך אברט. השתתפו בכירי משפט העבודה מהארץ ומהעולם. לתוכנית הכנס.
________________


יום עיון בנושא "תביעות השבה של קבלן - האיזון הראוי בין עקרונות משפטיים אוניברסליים ודיני העבודה" התקיים ביום 19 באוקטובר 2010, באולם כס המשפט באוניברסיטת תל-אביב. לפרטים מלאים ראו ההזמנה.
________________


מושב סיום שנת המשפט, שהוקדש לזכרו של השופט צבי טרלו ז"ל, בנושא  הגדרת יחידת המיקוח, נערך ביום 6 ביולי 2010. השתתפו: הנשיא סטיב אדלר, הנשיא בדימוס אהרן ברק, השופטת לאה גליקסמן, עוה"ד אשר חלד, דפנה שמואלביץ, שי תקן, בטי מצר לוי ואיתי סבירסקי. לפרטים מלאים ראו ההזמנה.
________________


הכנס השנתי של האגודה למשפט העבודה נערך בימים 11-13 במרץ 2010 במלון הרודס באילת. ראו את תוכנית הכנס.
________________


יום עיון של האגודה בנושא תיקון 24 לחוק הגנת השכר התקיים ביום 6 בינואר 2010 בבית הפרקליט בתל-אביב. במסגרת יום העיון יחולק גם פרס גולדברג לשנת 2009. לפרטים מלאים ראו ההזמנה.
________________


יום עיון לרגל סיום שנת המשפט תשס"ט נערך ביום 13 ביולי 2009 בבית הפרקליט בתל-אביב. השתתפו: עו"ד נחום פינברג, מר אוריאל לין, מר שרגא ברוש, מר אילן לוין, מר עופר עיני, ד"ר גיא דוידוב. הנשיא סטיב אדלר פתח. לפרטים מלאים ראו ההזמנה.
________________


הכנס השנתי של האגודה לשנת 2009 נערך בימים 19-21 במרץ 2009, במלון הילטון באילת. ראו את תוכנית הכנס.
________________


מיני-קורס בנושא התפתחויות בדיני העבודה בגרמניה, בהדרכת פרופ' מנפרד וייס (Manfred Weiss) מאוניברסיטת פרנקפורט, נערך ביום 18 בפברואר 2009 באוניברסיטת תל-אביב. לתוכנית המלאה.
________________


יום עיון בנושא "הזכות לפרטיות במקום העבודה", בשיתוף עם ועד מחוז תל-אביב של לשכת עורכי-הדין, נערך ביום 25 בינואר 2009 בבית הפרקליט בתל-אביב. השתתפו הנשיאה עליה פוגל, ד"ר מיכאל בירנהק, עו"ד שי תקן, עו"ד ארנה שר, ד"ר גיא דוידוב. ראו ההזמנה.
________________


יום עיון בנושא "הניתן לעשות סדר ב'סדר הדין' בבתי הדין לעבודה?" נערך ביום 24 בנובמבר 2008 בבית הפרקליט בתל-אביב. במסגרת הארוע חולק גם פרס גולדברג לשנת 2008. לפרטים מלאים.
________________


יום עיון בנושא "הטרדה מינית - חידושים בעקבות פסק-הדין ע"ע 274/06 פלונית - אלמוני" נערך ביום 16 ביולי 2008, באוניברסיטת תל-אביב. השתתפו הנשיא אדלר, השופטת וירט-ליבנה, עו"ד חיים ברנזון, עו"ד אריאל שמר, עו"ד דפנה שמואלביץ ועו"ד ציונה קניג. לפרטים מלאים.
________________


יום עיון בנושא "ליקויי שמיעה - מבט מחודש על פגיעה בעבודה", בשיתוף עם ועד מחוז תל-אביב של לשכת עורכי-הדין, נערך ביום 14 במאי 2008, בבית הפרקליט בתל-אביב. השתתפו הנשיאה עליה פוגל, הנשיא סטיב אדלר, עו"ד דורון ברזילי, פרופ' יוסף אלידן והשופט יגאל פליטמן. לפרטים מלאים.
________________


הכנס השנתי של האגודה לשנת 2008 נערך בימים 27-29 במרץ 2008, במלון הילטון באילת. ראו את תוכנית הכנס
________________


ערב עיון לזכרו של הנשיא מנחם גולדברג ז"ל נערך ביום שלישי, 22 בינואר 2008, בשעה 16:30, בבית הדין הארצי לעבודה. בתכנית: הרצאות של עוה"ד אשר חלד ודורית טנא-פרצ'יק בנושאי פנסיה. לפרטים מלאים ראו ההזמנה
________________


יום עיון לרגל פתיחת שנת המשפט נערך ביום 9 באוקטובר 2007 בבית הפרקליט בתל-אביב. הנושא: "מרגולציה לממשל בשוק העבודה". במסגרת הארוע חולקה גם המלגה ע"ש הנשיא מנחם גולדברג ז"ל. לפרטים מלאים.
________________


יום עיון לכבודה של סגנית הנשיא אלישבע ברק-אוסוסקין, לרגל פרישתה, נערך ביום 18 ביוני 2007 במרכז הבינתחומי בהרצליה. הדוברים: הנשיא סטיב אדלר, הנשיא (בדימוס) אהרן ברק, השופט (בדימוס) יצחק זמיר והשופטת ברק-אוסוסקין עצמה. לפרטים מלאים.
________________


הכנס השנתי של האגודה לשנת 2007 נערך בין הימים 15-17 במרץ 2007, במלון הנסיכה באילת. ראו את תכנית הכנס.
________________


יום עיון לרגל צאת ספרה של פרופ' רות בן-ישראל, "בטחון סוציאלי", נערך ביום 24 בדצמבר 2006 בקריית האוניברסיטה הפתוחה ברעננה. נושא יום העיון: "תקציב 2007: צמיחה או העמקת העוני?". הרצאות של ענת מאור, פרופ' גיא מונדלק, אבישי ברוורמן ואברהם פורז. לפרטים מלאים.
________________


כנס לזכרו של הנשיא מנחם גולדברג ז"ל נערך ביום 10 בדצמבר 2006 במלון דן בתל-אביב. הדוברים: הנשיא סטיב אדלר, נציג המשפחה, הנשיא (בדימוס) אהרן ברק ופרופ' אסא כשר. לפרטים מלאים.
________________


יום עיון לרגל קריאת הספרייה של בית הדין הארצי לעבודה ע"ש הנשיא צבי בר-ניב ז"ל נערך ביום 21 ביוני 2006 בבית הדין הארצי. הנשיאים אהרן ברק וסטיב אדלר בירכו, ד"ר שרון רבין-מרגליות ופרופ' גיא מונדלק הירצו. לפרטים מלאים ראו ההזמנה.
________________


הכנס השנתי של האגודה לשנת 2006 נערך בין הימים 30 במרץ ועד 1 באפריל, במלון "הנסיכה" באילת. ראו את תוכנית הכנס. כן ניתן למצוא חלק מהמצגות שהוצגו בכנס בעמוד המאמרים.
________________


יום עיון בנושא "בוררות בסכסוכים כלכליים" נערך ביום שלישי, 22 בנובמבר 2005, בשעה 16:00, בבית הדין הארצי לעבודה בירושלים. המרצים: פרופ' Harry Katz, פרופ' מוטי מירוני. לפרטים מלאים.
________________


ערב עיון לכבודה של פרופ' רות בן-ישראל, לרגל פרישתה, נערך ביום 21 ביוני 2005, באוניברסיטת תל-אביב. ראו את דברי הפרידה של רות בן-ישראל, את דברי הברכה של הנשיא אדלר
________________


הכנס השנתי של האגודה לשנת 2005 נערך בין התאריכים 17 - 19 במרץ במלון "רויאל" בים המלח. לפרטים ראו תכנית הכנס
________________


ההרצאה השנתית הרביעית לזכרו של השופט צבי ברנזון ז"ל נערכה ביום שני, 31.1.2005 וניתנה על ידי פרופ' רות בן-ישראל, בנושא "גבולות זכות השביתה הפוליטית והמשפט הציבורי - השביתה הפוליטית וזכויות האדם". 
________________


יום עיון בנושא "החקיקה ככלי להתערבות ביחסי עבודה - היבטים משפטיים ושיקולי מדיניות" (בעקבות פרשת רשות הנמלים) נערך ביום חמישי, 21.10.2004. 
________________


השקת ספרם של רות בן-ישראל וגדעון בן-ישראל, "מי מפחד מהגיל השלישי", נערכה ביום שלישי, 21.9.2004,  באולם כס המשפט באוניברסיטת תל-אביב.